Chính sách hy hợp đồng, đổi tr

Vì lý do cá nhân sau khi khách hàng, tổ chức book vé mà xảy ra các trường hợp sau:

CHÍNH SÁCH HOÀN/HỦY HỢP ĐỒNG:

  1. Đối với Khách lẻ:
  • Quý Khách hủy hợp đồng trước 06h (trước giờ xe xuất phát): Hoàn 70% tiền đặt cọc (Trừ 10% tiền phí chuyển ngân hàng)
  • Quý Khách hủy hợp đồng sau 06h (trước giờ xe xuất phát): Mất 0% tiền đặt cọc (Trừ 10% tiền phí chuyển ngân hàng)
  1. Đối với đoàn từ 5 người trở lên
  • Quý Khách hủy hợp đồng trước 24h (trước giờ xe xuất phát): Hoàn hoặc bảo lưu 100% tiền đặt cọc (Trừ 10% tiền phí chuyển ngân hàng)
  • Quý Khách hủy hợp đồng trước 12h (trước giờ xe xuất phát): Trừ 10% tiền phí chuyển ngân hàng
  • Quý Khách hủy hợp đồng sau 3h (trước giờ xe xuất phát): Mất 100% tiền đặt cọc
  1. Các trường hợp đặc biệt: Giám Đốc sẽ linh động giải quyết

CHÍNH SÁCH ĐỔI HỢP ĐỒNG:

  • Nếu khách hàng đổi sang 1 chỗ ngồi tương tự của ngày khác thì chuyển phí sang ngang ( trường hợp ngày muốn chuyển sang còn ghế trống)
  • Nếu khách hàng đổi sang 1 chỗ ngồi khác của ngày khác thì tính theo giá hợp đồng thực tế của thời điểm hiện tại. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán phần phí chênh.

VÉ LỄ TẾT QUÝ KHÁCH VUI LONG KHÔNG HOÀN, ĐỔI, TRẢ.